H19 4月5日 ガレージ吹き付け工事 

シーラー塗り
H19 4月5日 ガレージ吹き付け工事 _e0116798_1837554.jpg
シーラー塗り
H19 4月5日 ガレージ吹き付け工事 _e0116798_1838783.jpg
完成
H19 4月5日 ガレージ吹き付け工事 _e0116798_18381868.jpg
若干17歳の石橋君 只今見習い中 
H19 4月5日 ガレージ吹き付け工事 _e0116798_18382943.jpg

  by rashblue2001 | 2007-04-06 18:38

<< H19 4月6日 石橋君 初体... H19 4月3日 >>

SEM SKIN - DESIGN by SEM EXE